Blog

Espai de reflexió a partir de l’experiència docent, de notícies d’actualitat i debat, de presentació d’eines, etc...

Breu crónica del Seminari “Dos segles de música i poesia a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Corpus documental i base de dades”. Barcelona, 21 de febrer de 2020

El passat divendres 21 de febrer de 2020 vaig assistir al Seminari "Dos segles de música i poesia a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Corpus documental i base de dades" invitat pel projecte ERC d'Anna Alberni a la Universitat de Barcelona. Aquest encontre servia de...

Motet Cycles Database

Motet Cycles Database es una base de datos que tiene como objetivo mapear el repertorio de ciclos de motetes polifónicos del período c.1470-c.1510. Esto se hace en función de las características de las obras y de las modalidades específicas de la transmisión de este...