INTRODUCCIÓ AL BLOG D’AULA

En aquest blog d’aula trobareu enllaços a cursos que impartisc. Trobareu el codi i el curs amb enllaços a materials, entrades de blog o directament a la intranet, si és el cas.

Podeu enviar suggeriments o inclusió de material addicional a ferran.escriva@gmail.com, indicant de quin curs proveniu.


INTRODUCCIÓN AL BLOG DE AULA

En este blog de aula encontrarás enlaces a cursos que imparto. Verás el código y el curso con enlaces a materiales, entradas de blog o directamente a la intranet, en caso de haberla.

Puedes enviar sugerencias o pedir incluir material adicional a ferran.escriva@gmail.com, indicando de qué curso provienes.