CORONA ARAGONENSIS

Els propers dilluns 18 i dimarts 19 de desembre celebrem, a la Llotja del Cànem de Castelló, el I Simposio Corona Aragonensis. El linaje del rey monje, dedicat a la configuració cultural i iconogràfica de la Corona d’Aragó (1164-1516). El projecte del grup de recerca IHA-UJI del què forme part, pretén estudiar i donar llum sobre les manifestacions culturals i de representació dels monarques de la Corona d’Aragó des de Ramir II (1164) fins l’abolició del furs amb el Decret de Nova Planta (1707 i 1716).

La meua conferència titulada “Ángeles, Capellanes y Ministriles: músicas y músicos para los monarcas aragoneses” pretén mostrar de forma panoràmica tres dels aspectes rellevants de la música associada als reis: l’àmbit públic urbà a les entrades i processons, l’àmbit estrictament religiós amb la influència política i de representació de les capelles reials i l’àmbit de la música privada amb els ministrils. Aquesta visió de síntesi m’ha servit per estudiar alguna literatura poc coneguda i, sobretot, vincular-ho amb altres aportacions dels companys i companyes de l’equip.