CORONA ARAGONENSIS

Els passats 18 i 19 de desembre es va celebrar a la Llotja del Cànem de Castelló, el I Simposio Corona Aragonensis. El linaje del rey monje, dedicat a la configuració cultural i iconogràfica de la Corona d’Aragó (1164-1516). Com vaig escriure en un post anterior, la meua ponència es titulava  “Ángeles, Capellanes y Ministriles: músicas y músicos para los monarcas aragoneses”. En ella vaig fer una breu síntesis d’allò que entenc que podem anomenar “música dels reis d’Aragó”. El treball és certament complex per l’espai i el temps però molt enriquidor.

Els punts que més vaig destacar van ser els referents a la configuració de la capella a partir del segle XIV que més tard esdevindria la Capella Reial Aragonesa amb reconeguts estudis especialment a l’època d’Alfons el Magnànim, Joan II i Ferran II. Per altra banda, vaig fer esment a la importància de les entrades i processons, tema on es troba el gran buit d’estudis al respecte des del punt de vista de la música (i el so). Per últim, vaig fer esment de la gran quantitat de músics ministrers i joglars que voltaven per l’entorn de la casa reial a partir de Joan I. De sobres és coneguda la presència i importància del moviment trobadoresc a la Corona d’Aragó.

En el capítol que es publicarà intentaré sintetitzar totes aquestes dades i punts de vista i intentar mostrar algunes de les línies de recerca poc estudiades com la música de les coronacions (encara que sabem que no tots els monarques van ser coronats) o la música vinculada a les celebracions públiques.

Vos deixe l’enllaç a la llista d’Spotify de la què vaig posar alguna peça durant la ponència.

També podeu escoltar totes les conferències del simposium gràcies al servei audiovisual de la UJI. La meua intervenció ací a partir del minut 56.

Cantors al facistol del Llibre d’Hores d’Alfons V d’Aragó. (UK-BL Ms. Add. 28962)