El divendres 1 de juny vam presentar, dins del marc del Seminari “Noves glòries a Espanya”, el volum 5 de la Historia de la Música en España e Hispanoamérica: “La música en España en el siglo XIX”. L’acte es va realitzar a l’Espai Cultural de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. La presentació va estar a càrrec d’Andrea Bombi i l’editor del volum Juan José Carreras.

Entre les característiques resaltades per Carreras ha estat la participació d’un equip d’especialistes amb José Máximo Leza, Cristina Bordas, Celsa Alonso i Teresa Cascudo. Es va remarcar l’intent de continuïtat històrica i metodològica amb el volum 4 “La música en el siglo XVIII” i la necessitat d’aquesta esperada història de la música en Espanya de concepció molt més novedosa i des d’un punt de vista historiogràfica més actual que les existent. Es van comentar els problemes i les limitacions així com remarcar la idea de la construcció d’una música espanyola, la creació de la disciplina científica de la música i els problemes nacionals i identitaris.