PROGRAMA EDUCATIU INTERDISCIPLINAR PER A LA ROTOVENSE MUSICAL. (RÒTOVA – VALÈNCIA)

SIEM “II SEMINARI INTERNACIONAL INVESTIGACIÓ A L’EDUCACIÓ MUSICAL” i CICREA “I CONGRÉS INTERNACIONAL CREATIVITAT A L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA”

En aquesta pàgina trobaràs informació sobre aquest projecte educatiu impulsat per Mari Àngels Faus Mascarell i la participació de la Rotovense Musical, banda de la que sóc director. Ha sigut part del Treball de Fi de Màster de Faus i la Rotovense Musical ha estat guardonada amb el Premi Hermes Extraordinari de la FSMCV (La Safor) 2017 pel seu Projecte d’Innovació Educativa i Cultural 2025.

1. Justificació

La present proposta està basada en els postulats de la Rítmica d’Émile Jaques-Dalcroze en els quals s’estableix que l’objecte dels estudis d’art no és només educar artistes capaços de comunicar impressions estètiques al públic, sinó també de crear públics que siguen capaços d’apreciar l’art (Jaques-Dalcroze 1930/1985, 59).

També m’he inspirat en el Programa Educatiu de la Berliner Philarmoniker i en concret en les paraules de Sir Simon Rattle: “la Philarmonie ha de ser un lloc d’aprenentatge que impacte en tots els sectors socials i culturals de la societat i que s’aproxime a persones de diferents grups d’edat, habilitats i talents. És una inversió en persones i el seu potencial però sense l’expectativa de guanys quantificables, com no ho pot ser mai la cultura.”(Sir Simon Rattle, 2012).

2. Objectius

  1. Afavorir el coneixement i el gust per la música de banda mitjançant la interdisciplinarietat artística i que ens conduïsca a una posada en escena global de la peça triada.
  2. Afavorir la creació d’un nou i potencial públic per a la música de banda i l’educació en la comunicació d’expressions estètiques.
  3. Contribuir a la realització personal dels xiquets i xiquetes mitjançant experiències creatives i artístiques centrades en el seu entorn.

3. Hipòtesi o interrogants

Fins al moment actual portem dues edicions d’aquest programa educatiu interdisciplinar per a La Rotovense Musical i estem preparant la tercera que es durà a terme el proper 22 de juny de 2018. Els interrogants que ens plantegem són:

  • Repercutirà positivament aquesta proposta en el conjunt de la societat rotovina?
  • Tindrem una nova generació de xiquetes i xiquets amb sensibilitat artística?
  • Serà possible mantindre i consolidar aquest projecte en futures edicions?

4. Metodologia emprada

La metodologia emprada ha sigut, d’una banda la Rítmica de Jaques-Dalcroze i d’altra banda dos tipus de tractament de la interdisciplinarietat:

  • la interdisciplinarietat pel mètode, quan aquest és el punt d’encontre que els permet establir relacions; distintes disciplines s’enriqueixen compartint metodologies i, inclús, nocions i objectius.
  • la interdisciplinarietat per l’objecte d’estudi, el tema – també anomentat en educació pluridisciplinarietat, en certa manera, globalització- les distintes disciplines incideixen en un mateix camp, però sense confondre’s entre elles.

També emprem tècniques de joc teatral, expressió plàstica basada en la lingüística generativa (la metàfora com estructuradora de la nostra percepció) i escolta i audició com base de la percepció auditiva i corporal dels xiquets participants. Així mateix, la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner també ha estat una referència important dins del meu treball.

5. Resultats i discussió

En els darrers anys, la societat musical La Rotovense Musical, així com gran part de les societats musicals actuals, està sofrint una pèrdua, tant de possibles educands com de públic en general, per motius aliens al seu funcionament. La banda de música és, tot i això, una entitat social de reunió, on es participa i on la comunicació intergeneracional genera cohesió social alhora que té la funció de potent agent cultural, és a dir, al seu voltant poden sorgir activitats relacionades amb altres disciplines artístiques, esportives o culturals en general. Però cal reinventar el model, no de banda, si no de com arribar a la gent per a que aquesta se senta atreta per vindre a escoltar música o a participar de les diverses activitats que es proposen. En l’actualitat, està potenciant-se la faceta educativa de les bandes i les seues escoles d’educands i és en aquest sentit en el qual hem enfocat el nostre projecte.

La Rotovense Musical és l’única associació cultural de Ròtova amb una trajectòria de quasi un segle que dinamitza el municipi amb una mitjana d’uns set concerts anuals.
Però el tret diferencial de La Rotovense Musical envers les altres Societats Musicals és que no comptem amb escola de música pròpia. Per aquest motiu, i per a atreure potencials nous músics i artistes en general, estem donant una altra perspectiva a l’educació musical i artística no reglada a partir d’una proposta musical, teatral, amb moviment, art plàstic i noves tecnologies, treballats pels xiquets i xiquetes en tallers-assajos mensuals. Involucrem d’aquesta manera als més menuts del poble, a les seues famílies i al centre educatiu d’infantil i primària en la posada en escena d’una representació de final de curs amb un programa educatiu artístic interdisciplinari.

La música objecte d’aquesta representació serà sempre música de banda amb qualitat programàtica amb la intenció d’apropar aquest tipus de repertori al nombre més gran de gent.

El programa educatiu-artístic interdisciplinari està dirigit a persones de totes les edats i diferents contextos socials, culturals i ètnics; fomenta en els xiquets i xiquetes participants la creativitat, el pensament divergent i el compromís actiu i artístic amb la música. A més, també hem pogut comprovar els beneficis que comporta en infants amb necessitats educatives especials pel seu enfoc integrador i perquè aprenen a expressar-se mitjançant diferents llenguatges artístics amb la resta d’iguals.

No obstant, per a poder expressar sentiments a través de l’art, cal entrar en contacte amb ell i això és el que intentem fer des de La Rotovense Musical.