Ja està en marxa la 4ª edició del màster universitari en Didàctica de la Música a la Universitat Jaume I en el què col·laboraré com a tutor.

El màster universitari en Didàctica de la Música (60 crèdits) està dirigit a titulats superiors de conservatori que desitgen desenvolupar una formació didàctica avançada com a professors o professores de conservatoris professionals. El programa del màster proposa mitjançant matèries generals (de caràcter didàctic, innovador i d’introducció a la recerca) i específiques (de caràcter interpretatiu i de didàctica aplicada) proporcionar una formació completa i integrada que afavorisca l’avanç docent de la didàctica de la música en els seus nivells professionals des de la seua vessant formadora, i respon així des de l’àmbit acadèmic a les necessitats musicals de la societat actual. D’aquesta manera, el màster en Didàctica de la Música de la Universitat Jaume I dotarà de la formació pedagògica i didàctica que s’estableix en els articles 96.1 i 100.2 del text consolidat de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

La modalitat del màster és presencial amb pràctiques en conservatoris. Les classes comencen en octubre i acaben a juny. A més de les assignatures establertes l’alumnat assisteix a seminaris acadèmics amb professors i investigadors de reconegut prestigi internacional (en la foto de capçalera, el darrer seminari del curs 2017/2018 amb Guadalupe López). El màster permet acollir-se als programes de mobilitat i programes d’intercanvi de la UJI i altres institucions com ERASMUS +

Pla d’estudis

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (18 ECTS)

Perspectives Contemporànies de Didàctica de l’Educació Musical. (OB) 4 ECTS

La Planificació i Innovació Educativa en Didàctica de la Música. (OB) 5 ECTS

La Investigació en Didàctica de la Música i la seua Difusió. (OB) 5 ECTS

Lectures de l’Hàbitat Sonor. (OB) 4 ECTS

ASSIGNATURES OPTATIVES (18 ECTS)

La Formació del Professorat en el Conservatori Professional de Música. (OP) 6 ECTS

Didàctica de la Interpretació i de la Composició Musical: el Virtuosisme Instrumental. (OP) 6 ECTS*

L’Educació Artística de l’Intèrpret i Compositor: Diagnòstic i Optimització. (OP) 6 ECTS

El Recital com a Base per a una Composició i Investigació Performatives. (OP) 6 ECTS

La Vida Laboral i Artística del Músic Professional. Orientacions i Recursos. (OP) 6 ECTS

Les TIC en l’Ensenyament de la Música. (OP) 6 ECTS

PRÀCTIQUES EXTERNES (PE) (12 ECTS)

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (TFM) (12 ECTS)

* Conté les diferents especialitats instrumentals

Al repositori de la UJI podeu trobar alguns Treballs de Fi de Màster defensats per alumnes del màster en les edicions anteriors: http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/163534

Fullet informatiu. Més informació al web del màster o a escrivaf@uji.es.