El web Early Music Sources recopila l’accés a una gran quantitat de fonts musicals online a partir de bases de dades d’accés lliure juntament amb la informació proporcionada per RISM i RIdIM.

http://www.earlymusicsources.com

El web ofereix dos grans bases de dades sobre fonts musicals i iconografia molt interessant però allò realment més atractiu i nou són els vídeos explicatius en un format molt clar i entenedor sobre diversos aspectes de la música “antiga” (teoria, anàlisis, interpretació, afinació,…).

Cada vídeo inclou notes al referència a mode de cites i enllaços a altres web documentades.

El web compta amb diversos col·laboradors però els editors generals són Elam RotemJörg-Andreas Bötticher i accepten suport per al finançament del projecte a través de Paypal.

Aquest web és una altra bona mostra d’un projecte i bona aplicació de les Humanitats Digitals.