El passat dijous vaig fer una breu comunicació sobre les obres de Rafael Esteve Nicolau i Francisco Esteve Pastor a Oliva al Congrés Música a la Llum. Va ser a Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. En ella vaig exposar de forma sintètica la importància d’aquests dos personatges per a la música a Oliva. El primer entre els anys 1923 i 1930 i el segon en els anys 70 del segle passat.

Vaig presentar les obres conservades, originals, de Paco Esteve que conservem a l’arxiu de la Banda d’Oliva. Vaig aprofitar també per nombrar les obres d’un autor olivà, Juan Gascó Camarena, que va ser director a les bandes de Carcaixent i Sueca. En les properes setmanes publicaré un llistat d’obres d’aquest autor.

La vida musical a Oliva de la dècada de 1920 degueren ser molt dinàmics, actius i interessants. És un xicotet projecte que està en marxa i del que podrem donar més dades durant el proper any.

RESUM // ABSTRACT

Les obres de Rafael Esteve Nicolau i Francisco Esteve Pastor a l’Arxiu Musical de la Banda d’Oliva

Rafael Esteve Nicolau va ser director de la Banda d’Oliva entre 1923 y 1930. El mestre de Muro havia obtingut la plaça d’organista de l’Església de Santa Maria i, a més de dirigir la banda, va crear un ambient musical a la vila d’Oliva com mai abans s’havia vist (va crear una orquestra simfònica, tocava el piano als cines i portava endavant el grup de cantors de l’esglèsia). El seu fill, Francisco Esteve Pastor, va viure la seua infantesa a Oliva i ja de més major continuava la tasca del seu pare als cines muts interpretant música al piano. La vinculació de Paco Esteve amb Oliva es va reprendre a la dècada dels 1970 amb un seguit de peces per a banda.

L’arxiu de la banda d’Oliva, actualment l’Associació Artístico Musical d’Oliva, conserva alguns autògrafs de Francisco Esteve així com revisions de la música del seu pare. Altres obres d’ambdós autors es preserven en l’arxiu parroquial de Santa Maria i en arxius particulars. La música d’ambdós es considerada en el món bandístic com innovadora per al seu temps i la vinculació amb Oliva ha permés investigar alguns esdeveniments i més vinculacions que es desconeixien fins fa poques dates.
La posada en valor de la música d’aquests autors ens permet també intentar recuperar altres repertoris actualment desapareguts i recrear la vida musical de la vila fins abans de la Guerra Civil.