Els propers 21, 22 i 23 de març de 2019 es celebrarà el Congrés Internacional “El patrimoni musical de la Corona d’Aragó (1418-1707)”. Se celebrarà a València al Centre Cultural La Nau. Se centrará en l’estat de la recerca, la difusió del coneixement i els reptes del segle XXI.

Els organitzadors han publicat la informació:

La Corona d’Aragó ha sigut tradicionalment estudiada com a entitat política i cultural. No obstant això, l’exploració de les connexions i divergències en el camp específicament musical entre els diversos territoris que la conformaven és un treball pendent en un estudi global actualitzat. ¿Es pot parlar d’un patrimoni musical amb entitat propia dins d’aquest àmbit geogràfic? Si és així, ¿quines foren les seues característiques i com van evolucionar amb el temps? ¿Quina visió es té en l’actualitat?

Enguany es commemora el 600 aniversari de la creació de la Generalitat Valenciana com a institució permanent del Regne de València pel rei Alfons el Magnànim el 1418. Aquesta instauració es produïa només un quart de segle abans de la màxima expansió territorial de la Corona, amb la conquesta del regne de Nàpols (1442). És aquesta una bona ocasió per a fer balanç sobre els avanços en el coneixement i reflexionar sobre els nous reptes que planteja la recerca sobre la cultura musical en el marc comú de la Corona d’Aragó a través d’un viatge pel temps entre el naixement d’aquesta institució histórica i la supressió el 1707, juntament amb la personalitat jurídica del regne de València i de la mateixa Corona.

A més de la recerca, des de l’Educació Superior s’ha atendre a altres funcions de la universitat, és a dir, la transferència del coneixement, la docència i difusió social d’aquest. Per això, aquest congrés inclou sessions que conecten els aspectes anteriors amb la innovació, imprescindible perquè el món acadèmic s’adapte als canvis en la societat actual i done resposta als nous reptes que es generen.

El congrés internacional sobre el patrimoni musical de la Corona d’Aragó tracta d’avançar en la reducció d’aquests espais buits a través de quatre sessions sessions científiques de ponències i comunicacions així com tres taules redones.

PROGRAMAhttp://culturalcomes.net/va/congres-maca/programa

CFP obert per a comunicacions i pòsters http://culturalcomes.net/va/congres-maca/call-for-papers

Organitza

Associació Cultural COMES i Fundació Cultural CdM.

Amb el suport de

Presidència de la Generalitat Valenciana, Institut Valencià de Cultura (IVC), Agència Valenciana de Turisme (AVT), Vicerrectorat de Cultura de la Universitat de València, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de València i Fundació Banc Sabadell.

Col·labora

Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València, Valencian International University (VIU), Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV), INGENIO-CSIC de la Universitat Politècnica de València, Sociedad Española de Musicología (SEDEM) i Asociación Valenciana de Musicología (AVAMUS).