El número 9 de la revista Quadrívium, corresponent a l’any 2018, està ja disponible. Podeu consultar el contingut a la pàgina web de la revista: http://avamus.org/ca/quadrivium/

La revista Quadrivium és la publicació de l’Associació Valenciana de Musicologia (AVAMUS) i s’edita anualment des de 2010. La revista accepta articles de recerca i difusió dins del camp de la musicologia en tots els sus àmbits. S’adreça a professionals i estudiants, i té com a objectiu divulgar estudis que aporten aspectes novedosos en la seua àrea. És d’accés lliure i està indexada en DIALNET, DICE, LATINDEX i RILM.  


QUADRÍVIUM 9 (2018)

Articles / Articulos / Articles

El músico valenciano Vicente Comas Casasayas (*1811; †1884). Revisión y ampliación de su biografía y obra.

Elena Aguilar Gasulla

Las bandas de música en el entorno rural gallego. El ejemplo de la Banda Municipal de Santiago de Compostela.

Beatriz Cancela Montes

Folklorismo carcelario: ¿identidad nacional o manual de subversión?

Elsa Calero Carramolino

«Open Form» in Naxos Quartet No. 10 of Peter Maxwell Davies.

Kheng K. Koay

Federico García Lorca, la investigación musical y las Canciones Populares Españolas.

Marco Antonio de la Ossa Martínez

Assaig/ Ensayo / Essay
José Prieto Marugán