Com en altres ocasions, en el blog mostre iniciatives interessants sobre musicologia. En aquesta ocasió sobre les activitats del Grup de Treball d’Etnomusicologia [Barcelona].

El Grup de Treball d’Etnomusicologia de l’ICA està format per investigadors i investigadores interessats en la música com a fet social. Aquest espai es planteja com a punt d’encontre dels diversos apropaments que, des d’àrees d’estudi com l’Antropologia, la Sociologia, els Estudis Culturals, els Sound Studies, els Popular Music Studies i la Musicologia, fan de la pràctica musical un objecte d’estudi multidimensional i simbòlic. L’Objectiu principal del grup és fomentar la discussió i el debat en torn a les funcions de l’esmentada pràctica en la construcció i interpretació de les relacions i processos socials, en una diversitat de contexts.

La dinàmica de treball plantejada consistirà en reunions de caràcter mensual amb format de sessions de debat i taules rodones, així com eventuals simpòsiums de durada més llarga. A cada una de les sessions, es convidarà un investigador/a que introduirà una temàtica susceptible de generar un debat de caràcter més ampli i comparatiu.

Les properes activitats són:

22 de febrer de 2019

MUSICAL BRIDGES – HERRAMINETAS COMPUTACIONALES PARA LA COMPRENSIÓN DE TRADICIONES MUSICALES AJENAS

8-10 de març de 2019

BETWEEN GLOBAL AND LOCAL: AMERICAN ROOTS MUSIC IN BARCELONA AND BEYOND

Més informació ací: https://barcelonaetnomusicologia.wordpress.com/portfolio/144/