Fa uns dies que s’ha publicat el volum El rey festivo. Palacios, jardines, mares y ríos como escenarios cortesanos (siglos XVI-XIX) editat per Inmaculada Rodríguez Moya que recullen articles a partir del Simposium “El Rey Festivo” que va tindre lloc a la UJI al que vaig dedicar unes entrades. El llibre ha estat publicat per les Publicacions de la Universitat de València. El meu capítol “Música y espacios acuáticos en celebraciones y festividades habsbúrguicas en la Edad Moderna” recull algunes mostres d’esdeveniments musicals sobre espais aquàtics en l’entorn de les corts dels Habsburgs.

Enllaç a academia.edu.