S’ha publicat el CFP per a les I Jornades d’Estudis Musicològics de les Illes Balears que se celebrarà els dies 24 i 25 d’abril de 2020 en el Conservatori Superior de les Illes Balears. Serà un primer encontre per a constatar l’impacte i la importància creixent de la musicologia per i per a els Illes Balears de multitud d’investigadors i investigadores que servirà, també, d’encontre i lloc de trobada. Enhorabona per la iniciativa i espere que continue en el temps.

Les propostes s’han d’enviar a jornadesib@conservatorisuperior.com. Cal incloure nom, cognoms, email, filiació i resum fins a 300 paraules. Data màxima d’acceptació 8 de gener.