La Biblioteca Valenciana té un fons de música molt interessant i parcialment digitalitzat. Ofereix al públic molts volums de música i, com que és la biblioteca de depòsit legal valenciana, també grans fons d’editorials valencianes.

Segons la seua descripció,

Els orígens de la Biblioteca Valenciana es retrotrauen a la generosa donació de la biblioteca particular de Nicolau Primitiu Gómez Serrano per part dels seus hereus el 1979. No obstant això, jurídicament no va nàixer fins al 1985, quan va ser creada pel Decret 5/1985, del Consell de la Generalitat Valenciana. L’any 2000 va ser dotada d’una seu pròpia al monestir de Sant Miquel dels Reis. Després del Decret 33/2010, la Biblioteca Valenciana rep la denominació oficial de Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

Actualment, la Biblioteca Valenciana es regeix pel que disposa el capítol II del títol II de la Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana, l’article 13 de la qual la defineix com la capçalera del Sistema Bibliotecari Valencià, centre superior bibliotecari de la Generalitat i depòsit bibliogràfic bàsic de la Comunitat Valenciana.

Les seues funcions, recollides en aquesta llei, són les següents:

  • Reunir, conservar i organitzar els fons següents, amb independència del seu suport material:
   Les obres editades o produïdes a la Comunitat Valenciana.
  • Obres sobre la Comunitat Valenciana o relacionades amb la cultura i l’idioma valencians, encara que s’hagen editat o produït fora.
  • Obres d’autors valencians, encara que s’hagen editat o produït fora de la Comunitat Valenciana.

A més, sobre la secció de música:

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu compta entre els seus fons amb les biblioteques i arxius personals de compositors i musicòlegs valencians donats per ells mateixos o pels seus familiars. Els documents que formen este fons musical són de tipus i materials molt variats: majoritàriament, partitures impreses i manuscrites. Per citar alguns exemples, del compositor Miguel Asins Arbó es conserven 863 partitures manuscrites autògrafes, dels més de 1300 documents del mestre Palau destaquen el conjunt de partitures, format per peces originals i versions manuscrites i d’Eduardo López Chavarri hi ha incorporades al catàleg més de 3500 partitures.

A més, en la biblioteca es conserven també les partitures que ingressen pel Depòsit legal entre les que cal destacar les publicades per l’Editorial Piles, editorial de música especialitzada en l’edició i distribució de partitures i materials pedagògics. El fons propi del que disposen, ho han format al llarg dels anys pel vincle mantingut amb generacions de compositors valencians i espanyols en general.

Aquests són els dipòsits i fons personals i d’institucions que preserva en la Biblioteca Valencia.

 • Miguel Asins Arbó
 • Manuel Palau
 • Eduard López Chavarri
 • Salvador Giner Vidal
 • Luis Sánchez Fernández

 

L’horari d’atenció al públic de la biblioteca és dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 (també dissabte de matí).

Podeu demanar més informació a bv@gva.es

Accés al catàleg

BIBLIOTECA VALENCIANA Nicolau Primitiu
Avinguda de la Constitució, 284 (Monestir Sant Miquel dels Reis) – 46019 València
Tel. 96 387 4000 // 96 387 4002