PROPOSTES PER TREBALLAR DES DE CASA AMB ALUMNAT D’ESCOLES DE MÚSICA

Aquest post és una guia d’ajuda davant del tancament dels centres educatius i la incertesa en quan als terminis d’obertura. Són propostes de dinàmiques generals docents i adaptables per mantenir contacte amb l’alumnat d’escoles de música i poder fer un mínim seguiment durant el temps que els centres romanguin tancats.

L’adveniment de les tecnologies actuals permet, en certa mesura, realitzar accions de e-learning. La major part del professorat d’escoles de música no està format en aquestes metodologies. No obstant això, algunes accions i adaptacions poden ajudar a mantindre contacte amb l’alumnat i seguir, mínimament, amb la programació establerta.

AGRAÏMENTS

Vull agraïr la col·laboració a les persones que han contribuït a ampliar els recursos i aquelles que m’han donat suggeriments.

Miguel Torres, Inma Martínez Carles, Mafra Torrejón, Sabina Martínez,

RECOMANACIONS GENERALS

Gairebé tot l’alumnat i els seus pares tenen un smartphone i en molts casos també dispositius tablets. Es poden presentar exercicis concrets explicats pel docent, gravats i enviats a l’alumnat. Aquest ha de replicar-lo i enviar-lo de tornada. Posteriorment, el docent dóna feedback a l’alumnat. Aquest procediment pot servir, en general, per a les classes instrumentals.

Seguint el patró seqüencial d’instrucció més habitual, proposat per Price (1992), es plantegen els següents passos:

 1. El docent presenta la tasca.
 2. L’alumne respon de manera pràctica.
 3. El docent ofereix a l’alumne feedback.

Aquest patró s’ha de seguir també en e-learning.

CICLE INFANTIL

LLENGUATGE MUSICAL

 • TREBALL AMB LES PLATAFORMES WEB DELS MANUALS DE LLENGUATGE. Moltes escoles utilitzen manuals de llenguatge musical que tenen una plataforma web. Aquesta permet fer un seguiment i indicar què estudiar en cada moment.
 • GRAVACIÓ AUDIOVISUAL. El docent pot gravar-se en vídeo cantant alguna lliçó o explicant algun contingut per tal que l’alumnat realitze alguna tasca posteriorment.
 • EXERCICIS EN WEBS. Hi ha multitud de webs que es poden usar per fer exercicis de llenguatge musical, d’educació auditiva (VEURE APARTAT HARMONIA I ANÀLISIS)
 • Miguel Torrens Escrivá. mis ejercicios de teoría musical. http://migueltorrensescriva.blogspot.com/?m=0

INSTRUMENTS

 • GRAVACIÓ AUDIOVISUAL. Es pot aplicar la seqüència d’instrucció habitual en gairebé tots els exercicis, lliçons, estudis (o parts d’aquests) de tots els instruments. A més de presentar la tasca, el docent pot gravar-se com a exemple o donar les indicacions oportunes per tal que l’alumne seguisca les instruccions. Aquesta dinàmica té un punt positiu. Per norma general, ningú envia un vídeo si no està mínimament ben gravat i l’alumne s’esforçarà i intentarà gravar-se diverses vegades per tal de presentar la millor versió.
 • VÍDEOCONFERÈNCIA. Una altra opció pot ser realitzar una sessió síncrona per videoconferència (via Skype, Zoom, Whatspp vídeos, FaceTime, etc.). Dependrà molt de la qualitat de la senyal wifi o la connexió de dades.

COR/BANDA/ORQUESTRA

HARMONIA/ANÀLISI

RECURSOS

 

COMBO / JAZZ

 • OBJECTIUS:
  • Conèixer els diferents gèneres musicals de jazz
  • Aprendre a utilitzar el llenguatge musical apropiat per a cada gènere del jazz
  • Aprendre a utilitzar el ritme en els diferents estils
  • Conèixer les eines necessàries per a la improvisació
  • Conèixer quin és el propi paper, individualment i col·lectivament, dins el conjunt musical
  • Practicar amb el propi instrument els coneixements adquirits en diferents formacions al llarg de el curs (trio, quartet, etc.)
 • Suport audiovisual. Tasques d’anàlisis o interpretació sobre standards. https://www.learnjazzstandards.com/blog/20-standards-for-beginners/

ALGUNES LLOCS INTERESSANTS AMB MATERIAL ADDICIONAL

Considera fer una donació fent un clic al logo de Ko-fi: