El blog del CEIC Alfons el Vell publicava ahir que tenen en obert i en PDF moltes de les publicacions que han editat els darrers vint llargs anys.

El CEIC Alfons el Vell és un institut d’investigació comarcal, nascut l’any 1984 com organisme autònom constituït per l’Ajuntament de Gandia. Els objectius que estatutàriament té marcats són promoure, potenciar i publicar estudis i investigacions d’interés per a la comarca de la Safor; coordinar-se amb altres institucions culturals i assessorar organismes i entitats públiques que ho sol·liciten.

El CEIC Alfons el Vell ha publicat més de dos centenars de títols, corresponents a diversos àmbits del saber; ha convocat beques d’investigació; ha llançat projectes culturals que han obtingut un ampli ressó en la societat; ha editat revistes, mapes, audiovisuals; ha realitzat exposicions i ha promogut el debat i la reflexió social des de posicions rigoroses, obertes i progressistes.

D’entre els llibres en obert he seleccionat uns quants sobre la història de Gandia i la comarca, els Borja, els ducs reials de Gandia i també un de molt important per a la musicologia: