El proper divendres 24 de juliol participaré en l’acte commemoratiu del centenari de la declaració del Palau d’Oliva com a Momument Històric-Artístic Nacional que ha organitzat la delegació de Museus i Patrimoni Artístic de l’Ajuntament d’Oliva.

La proposta que hem ideat Paula Molina i jo mateix es titula “El Palau d’Oliva i la música als temps dels Centelles” i és un concert per part de L’Ampastratta amb unes narracions introductòries sobre la vida al Palau comtal i les branques de la família Centelles. El programa està pensat en tres parts en les que s’escoltarà música des de Nàrvaez, Ortiz o Ruffo al segle XVI fins alguns autors de meitat del segle XVII com Falconieri o Merula.

    • L’auge de la nissaga entre Oliva i València. Aquesta secció està relacionada amb l’auge de la nissaga dels Centelles-Riusech. Escoltar algun exemple de peces que sonaven a la València de finals del segle XV i primeries del XVI. La Guerra de les Germanies i el paper decidit de Serafí de Centelles al servei de l’Emperador i, posteriorment, la faceta del mecenatge de Francesc Gilabert de Centelles envers les arts i els humanistes, serveixen de fil conductor per a la narració musical.
    • La música al Palau d’Oliva a través de la documentació conservada. En aquesta part ens introduirem amb músiques pròpies dels instruments que figuren als inventaris dels Centelles, com violes d’arc, clavecins o flautes. Aquests instruments, propis d’ambients cortesans, eren emprats arreu d’Europa en aquella època per ser gaudits en ambients reclosos i íntims en les cambresprivades de la noblesa.
    • Els hereus dels Centelles a Sardenya, Roma i Nàpols. Aquesta darrera secció recull peces musicals pròpies d’un entorn internacional i s’escoltaven tant a les corts virregnals de Sardenya, Nàpols durant el segle XVI i als palaus de la Monarquia Hispànica o dels cardenals romans ja entrat el segle XVII.