S’acaba de publicar recentement el llibre La festa i la dansa en les fonts historiogràfiques de la memòria. Corpus documental de la ciutat de València (segles XIII-XVII). Raül Sanchis Francés (Banyeres de Mariola, 1976) incorpora en el llibre part de la seua tesi doctoral (La dansa metafòrica en la festa valenciana, Universitat Rovira i Virgili, 2019). Una part de la seua tesi va obtindre el 35é premi Valeri Serra i Boldú de Cultura Popular (2020), i es publicarà el 2021 (Els altres en l’imaginari coreofestiu valencià).

El llibre centra estudia y cataloga en un dels aspectes menys estudiats des d’un punt de vista global en el temps i en l’espai de la festa: la dansa. L’autor treballa amb fonts historiogràfiques primàries i la seva publicació permet posar a l’abast dels interessats el buidat i sistematització de la informació que aquestes fonts contenen.

Sens dubte un llibre d’obligada consulta per a aquells qui ens dediquem a l’estudi de la festa i les celebracions urbanes a l’època medieval i moderna. Ja podeu adquirir el llobre a diverses llibreries. Es farà una publicació a València amb data encara per confirmar.

Entrevista a l’autor: “”En la tardor medieval, ciutats com Barcelona o València podien celebrar fins a cent dies de festa cada any”

La presentació del llibre a Barcelona (23 d’octubre de 2020)

 

Introducció