DOCUMENTS DE RECERCA

En aquesta pàgina estan els enllaços als Documents de Recerca (DR-ANY-FEL) que pose a disposició oberta.

DR-2019-1. Juan Gascó Camarena

DR-2019-2. Teodoro Castellano Bay


PROPOSTA DE CITACIÓ

ESCRIVÀ-LLORCA, F. DC-2019-1 (Juan Gascó Camarena). [consulta 20 de març de 2019]. Disponible en: http://bit.ly/2EebpaJ

Responsable o autor principal ESCRIVÀ-LLORCA, Ferran
Títol (del documento base) Exemple: DC-2019-1 (Juan Gascó Camarena)
Tipus de suport [en línia]
Publicació Data de publicació del post al web. Exemple: 18/2/2019
Data d’actualització (Si correspon)
Data de cita (per a documents en línia) [citat el 20 de març de 2019]
Disponibilitat i accés [http://bit.ly/2EebpaJ]