Què faig

Aquesta és la meua pàgina web personal on mostre les diferents àrees en què treballe o he treballat. Eines de musicologiamusicology tools–, que dóna nom al web, està pensat a partir de les següents línies:

  • Musicologia: un lloc on compartir notícies d’actualitat i debat dels problemes que té la disciplina, especialment al nostre país. També és un espai on tracte eines que emprem els investigadors en humanitats i que poden ser de gran ajuda a la resta de col·legues i joves investigadors/es que estan començant.
  • Educació musical: com un espai de reflexió a partir de l’experiència docent especialment al món musicològic, universitari i a les escoles de música.
  • Gestió educativa: En este apartat compartiré les meues experiències en el món, apassionant, de la gestió educativa. Vull compartir eines i solucions que m’han ajudat a superar problemes i situacions que habitualment no estem preparats per afrontar. Davant la poca formació que hi ha en aquest camp, oferim l’experiència compartida de les solucions que aconseguim donar.
  • Exercisc direcció musical des de fa més de 15 anys –ací n’he fet balanç–. I el web també mostra tant reflexions com metodologia i l’experiència al llarg d’estos anys. Actualment estic en un moment sabàtic pel que fa a la direcció.

Aquest espai també serveix de blog on publique regularment articles nous de contingut divers, alguns que han aparegut a altres mitjans o bé d’antics que he recuperat o reescrit.